czwartek, 16.07.2020r.
Imieniny: Eustachego, Mariki, Mirelli

2009-10-07 | komentarzy: 0 | pobierz w formacie pdf | powiadom znajomego

Turniej wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego!

Z przyjemnością informujemy, że Stowarzyszenie Automobilklub „STOMIL” w Dębicy wygrało konkurs ogłoszony przez Zarząd Powiatu Dębickiego, na zorganizowanie imprezy szkoleniowo - konkursowej  dla młodzieży szkolnej z terenu powiatu dębickiego pod nazwą „Organizacja szkolenia i konkursu propagującego wiedzę o bezpieczeństwie publicznym w ruchu drogowym”.

Do udziału w Turnieju zapraszamy 3 osobowe drużyny szkół, podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych z powiatu dębickiego. Turniej ma charakter imprezy szkoleniowo - turniejowej z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz z pokazem praktycznego ratownictwa medycznego z udziałem wyspecjalizowanych służb ratowniczych, która odbędzie się w dniu 24 października 2009r. na obiekcie Zespołu Szkół w Czarnej – gmina Czarna. Turniej organizujemy dla reprezentacji szkolnych w III kategoriach wiekowych tj. na poziomie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego i bezpiecznego poruszania się na drogach publicznych. Przewidujemy udział po 8 szkolnych reprezentacji (3 osobowych wraz z opiekunem) z każdego typu szkół, Turniej będzie się składał z dwóch etapów:

I etap szkoleniowy - dla wszystkich uczestników imprezy. Przeprowadzony będzie  przez funkcjonariuszy Policji z Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego oraz Komisarzy sportowych Klubu. W ramach szkolenia uczestnicy zapoznają się przepisami ruchu drogowego oraz wezmą udział w prezentacji - pokazie udzielania praktycznej, pierwszej pomocy ofiarom wypadku drogowego przygotowanego przez ratowników medycznych Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej oraz SP ZOZ w Dębicy. Czas szkolenia – 45 min i prezentacji - 30 min.

II etap konkursowy - będzie składał się z dwóch części.  W pierwszym - odbędzie się test pisemny obejmujący 20 pytań z zakresu przepisów i zasad z prawa o ruchu drogowym. Dla uczestników z grona szkół podstawowych - test jednokrotnego wyboru, dla pozostałych test wielokrotnego wyboru. W drugim - test sprawnościowy, przejazd rowerami z elementami toru przeszkód w miasteczku ruchu drogowego z oceną prawidłowego zachowania się w trakcie  przejazdu. Organizator udostępnia i zapewni odpowiednią ilość rowerów min. składaki i rowery do  jazdy górskiej do wyboru, przez uczestników konkursu wraz z kaskami.

Zgodnie z regulaminem turnieju, suma punktów uzyskanych z testu pisemnego oraz oceny z testu praktycznego – decyduje o kolejności najlepszych reprezentacji szkolnych oraz w klasyfikacji indywidualnej z poszczególnych typów szkół z terenu powiatu dębickiego (szczegóły w Regulaminie Turnieju BRD – w załączeniu).

Nabór uczestników nastąpi  na podstawie zaproszeń do udziału w turnieju skierowanych do wszystkich szkół na terenie powiatu. Kwalifikacja drużyn szkolnych do imprezy odbędzie się na podstawie  formuły - pierwszych w kolejności 8 zgłoszeń, po wstępnej weryfikacji prawidłowych pisemnych zgłoszeń przez Zarząd Klubu.

Nagrody:
W poszczególnych kategoriach typów szkół (klasyfikacja drużynowa):

I – kategoria szkół podstawowych – miejsca od 1 do 3 – puchary dla szkół

II- kategoria szkół gimnazjalnych – miejsca od 1 do 3 - puchary dla szkół

III- kategoria szkół ponadpodstawowych – miejsca od 1 do 3 – puchary dla szkół.
W tej kategorii przewidujemy łącznie 9 szt. pucharów oraz 3 puchary dla zwycięzców indywidualnych w poszczególnych kategoriach typów szkół, oraz nagrodę specjalną – rower.
W kategorii – klasyfikacji indywidualnej – dla najlepszych uczniów w każdej kategorii – dyplomy uznania.

Po części eliminacji pisemnych, przewidujemy posiłek regeneracyjny dla wszystkich uczestników turnieju, opiekunów, gości oraz organizatorów oraz poczęstunek gorącymi napojami. Po zakończeniu części finałowej a przed rozdaniem nagród konkursowych odbędzie się uroczystość z udziałem Starosty Dębickiego, Prezesa PZMOT-u  oraz Prezesa Klubu związana z uhonorowaniem laureatów XXXII edycji ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, tj wicemistrzów okręgu rzeszowskiego w grupie szkół podstawowych oraz drużyny, która zajęła I miejsce w wśród gimnazjalistów w zawodach ogólnopolskich. W ostatniej części imprezy-konkursu Starosta Dębicki, Wójt Gminy Czarna, Komendant Powiatowy Policji oraz Prezes Klubu dokonają wręczenia wyróżnień dla najlepszych ekip/drużyn oraz indywidualnych zawodników z poszczególnych kategorii.

Na zgłoszenia drużyn  na załączonym formularzu oczekujemy w nieprzekraczalnym terminie do dnia  12 października 2009r. Zgłoszenia prosimy kierować pocztą na adres klubu:

Automobilklub „STOMIL” w Dębicy
ul. Kochanowskiego 5
39-200 Dębica

Do dnia 17 października 2009r. Dyrektor szkoły otrzyma zawiadomienie - potwierdzenie o zakwalifikowaniu drużyny z szkoły w turnieju.

Prezes Automobilklubu „STOMIL” w Dębicy Jerzy Matelowski

Do pobrania:

Regulamin_BRD.doc
Program_BRD.doc
Karta_Zgloszenia_BRD.doc

Nasi partnerzy:
Projekt i wykonanie UniHost.pl