poniedziałek, 12.04.2021r.
Imieniny: Juliusza, Lubosława, Wiktoryny

2010-10-20 | komentarzy: 0 | pobierz w formacie pdf | powiadom znajomego

Turniej BRD.

Z przyjemnością informujemy, że Stowarzyszenie Automobilklub „STOMIL” w Dębicy wygrało Konkurs ogłoszony przez Zarząd Powiatu Dębickiego, na zorganizowanie imprezy szkoleniowo - konkursowej  dla młodzieży szkolnej z terenu powiatu dębickiego pn „Organizacja szkolenia i konkursu propagującego wiedzę o bezpieczeństwie publicznym w ruchu drogowym”.

Do udziału w Turnieju zapraszamy  3 osobowe drużyny szkół, podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych z powiatu dębickiego. Turniej ma charakter imprezy szkoleniowo-turniejowej z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z pokazem praktycznego ratownictwa medycznego z udziałem wyspecjalizowanych służb ratowniczych, która odbędzie się w dniu 23 października 2010 r. na obiekcie  Zespołu Szkół w Dobrkowie – gmina Pilzno.

Turniej organizujemy dla reprezentacji szkolnych w III kategoriach wiekowych tj: na poziomie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego i bezpiecznego poruszania się na drogach publicznych. Przewidujemy udział po 8 szkolnych reprezentacji (3 osobowych wraz z opiekunem) z każdego typu szkół. Turniej będzie się składał z dwóch etapów:

I etap szkoleniowy - dla wszystkich uczestników imprezy - przeprowadzony będzie  przez funkcjonariuszy Policji z Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego oraz Komisarzy sportowych Klubu. W ramach szkolenia uczestnicy zapoznają się przepisami ruchu drogowego oraz wezmą udział w prezentacji - pokazie udzielania praktycznej, pierwszej pomocy ofiarom wypadku drogowego przygotowanego przez ratowników medycznych Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej oraz SP ZOZ w Dębicy. Czas szkolenia to 45 min, a prezentacji - 30 min.

II etap konkursowy - będzie składał się z dwóch części. W pierwszym - odbędzie się test pisemny obejmujący 20 pytań z zakresu przepisów i zasad z prawa o ruchu drogowym. Dla uczestników z grona szkół podstawowych - test jednokrotnego wyboru, dla pozostałych test wielokrotnego wyboru. W drugim - test sprawnościowy, przejazd rowerami z elementami toru przeszkód w miasteczku ruchu drogowego z oceną prawidłowego zachowania się w trakcie przejazdu. Organizator udostępnia i zapewni odpowiednią ilość rowerów min. składaki i rowery do jazdy górskiej do wyboru, przez uczestników konkursu wraz z kaskami. Zgodnie z regulaminem turnieju, suma punktów uzyskanych z testu pisemnego oraz oceny z testu praktycznego – decyduje o kolejności najlepszych reprezentacji szkolnych oraz w klasyfikacji indywidualnej z poszczególnych typów szkół z terenu powiatu dębickiego (szczegóły w Regulaminie Turnieju BRD – w załączeniu).

Nabór uczestników nastąpi  na podstawie zaproszeń do udziału w turnieju skierowanych do wszystkich szkół na terenie powiatu. Kwalifikacja drużyn szkolnych do imprezy odbędzie się na podstawie formuły - pierwszych w kolejności 8 zgłoszeń, po wstępnej weryfikacji prawidłowych pisemnych zgłoszeń przez Zarząd Klubu.

Nagrody:
W poszczególnych kategoriach typów szkół (klasyfikacja drużynowa):
I – kategoria szkół podstawowych – miejsca od 1 do 3 – puchary dla szkół
II- kategoria szkół gimnazjalnych – miejsca od 1 do 3 - puchary dla szkół
III- kategoria szkół ponadpodstawowych – miejsca od 1 do 3 – puchary dla szkół
W tej kategorii przewidujemy łącznie 9 szt. pucharów oraz 3 puchary dla zwycięzców indywidualnych w poszczególnych kategoriach typów szkół, oraz nagrodę specjalną – rower.
W kategorii – klasyfikacji indywidualnej – dla najlepszych uczniów w każdej kategorii – dyplomy uznania.

Po części eliminacji pisemnych, przewidujemy posiłek regeneracyjny dla wszystkich uczestników  turnieju, opiekunów, gości oraz organizatorów oraz poczęstunek gorącymi napojami. W ostatniej części imprezy - konkursu Starosta Dębicki, Burmistrz Pilzna, Komendant Powiatowy Policji oraz Prezes Klubu dokonają wręczenia wyróżnień dla najlepszych ekip/drużyn oraz indywidualnych zawodników z poszczególnych kategorii. 

Na zgłoszenia drużyn  na załączonym formularzu oczekujemy w nieprzekraczalnym terminie do dnia  12 października 2010 r. Zgłoszenia prosimy kierować pocztą na adres klubu:
Automobilklub „STOMIL” w Dębicy
ul. Kochanowskiego 5
39-200 Dębica

Do dnia 17 października 2010r.  Dyrektor szkoły otrzyma zawiadomienie o zakwalifikowaniu drużyny z szkoły w turnieju.

Prezes Automobilklubu „STOMIL” w Dębicy Jerzy Matelowski

Do pobrania:

Program_Turnieju.doc
Regulamin_Turnieju.doc
Karta_zgloszenia_do_turnieju.doc

Nasi partnerzy:
Projekt i wykonanie UniHost.pl