wtorek, 26.10.2021r.
Imieniny: Ewarysta, Lucyny, Lutosławy

2014-12-19

Szanowni

Państwo,

Zapewne

pamiętacie Państwo moje wystąpienie z 18.06.2014 roku na temat naszych kłopotów

z uzyskaniem zezwolenia na organizację zawodów. Wynikały one z niezrozumienia

przepisów obowiązujących w naszym związku przez działacza OKSS przy ZOPZM w Krakowie, przez to od kilku lat występują kłopoty z prawidłową organizacją i

rozgrywaniem zawodów samochodowych w naszych automobilklubach i w

stowarzyszeniach. Wprawdzie Pan Sebastian Oćwieja w piśmie przygotowanym na

prośbę Zarządu Okręgowego PZM w Krakowie pisze – cytuję „OKSS nie jest powołana tylko i wyłącznie do

prowadzenia ewidencji organizowanych przez podległe jej automobilkluby ale

przede wszystkim do tego, aby koordynować działania tych klubów, wyjaśniać

wszystkie zawiłości regulaminowe, pomagać organizatorom w takim tworzeniu

dokumentacji zawodów, aby była ona zgodna z obowiązującymi w sporcie samochodowym regulaminami oraz innymi przepisami

mającymi zastosowanie przy organizowaniu imprez samochodowych. Kolejnym

elementem działalności OKSS jest wykazanie…”, a dalej podaje 2 strony swoich

schematów organizacyjnych, zakresów czynności, zaleceń dla automobilklubów,

pisze czasem sformułowania przydatne w jego pracy, pisze lecz tak nie robi.

Jeśli w przepisach FIA napisane jest , że zezwolenie na organizację ma wydać

ASN (nasz PZM) po otrzymaniu odpowiednich zgód od właściwych władz

administracyjnych  (MKS art. 3.4.1) to

czemu wymaga w swoich wytycznych , aby przesłać mu regulamin uzupełniający nie

później niż 5 dni przed planowanym otwarciem listy zgłoszeń, a nadany nr wizy przez OKSS

jest jedynie potwierdzeniem zgodności przesłanego regulaminu uzupełniającego z obowiązującymi regulaminami, a nie zgodą na przeprowadzenie imprezy. Dopiero

po zorganizowaniu jej na I posiedzeniu ZSS, protokół z tego posiedzenia jest

zgodą na przeprowadzenie imprezy.

Usterkujemy

to dotychczasowe działanie OKSS. Zezwolenie na organizację ma być wydane

organizatorowi po złożeniu przez niego wniosku wraz z projektem regulaminu

uzupełniającego a tego się nie czyni.

Wydawanie

wizy wg instrukcji przedstawionej przez przewodniczącego OKSS w Krakowie jest

formą która nie gwarantuje spełnienia wymagań MKS. My mamy otrzymywać

zezwolenie na organizację zawodów z OKSS, a nie zgodę na jej przeprowadzenie od

ZSSu na I jego posiedzeniu. Postulat ten zgłaszany do OKSS przy ZOPZM w

Krakowie nie został załatwiony. Mam nawet jego stwierdzenie, że jedynie OKSS

może nadać wizę na imprezę a nie Prezes Zarządu Okręgowego, a wiza jak z powyższego wynika jest bliżej

nieokreślonym wymogiem.   

Wiza

nie jest zezwoleniem na organizację zawodów co powinien wydać OKSS, natomiast

rękoma ZSS chce wydawać zgodę na przeprowadzenie zawodów. Takie postępowania

OKSS jest niepoprawne.

Podobnie niepoprawne jest postępowanie w przypadku

klasyfikacji. Regulamin ramowy KJS w pkt 14.1 reguluje, że klasyfikacją

zostaną objęte załogi, które uzyskają punktację 

za wszystkie próby  zręcznościowe.

Więc po co w regulaminie KJS punkt 2.1.3 podaje się warunki dla prób

organizowanych na wyłączonej z ruchu drodze publicznej,  jeśli punktacja z tej próby nie jest objęta

klasyfikacją z imprezy.

Prosimy

OKSS, aby to wreszcie wyprostował w regulaminie KJS. Od 2 lat bezskutecznie o

to prosimy. A takich nieprawidłowości w jego regulaminie jest więcej. Także

dużo jest błędów w jego interpretacji. Przez to podtrzymuję prośbę do Prezesa Zarządu

Okręgowego PZM o zdyscyplinowanie postępowania Przewodniczącego OKSS. Jeśli prosiliśmy o usunięcie

jawnych błędów w jego działalności to proszę się do tego ustosunkować. Jak z

powyższego możecie Państwo odczytać, wiele sił i czasu poświęcamy na oczyszczanie

naszego pola działania, zamiast zajmować się działalnością statutową. Z tego

powodu nie zdążyliśmy zorganizować wszystkich zaplanowanych na ten rok zawodów

klubowych. Liczymy, że 2015 rok będzie bardziej przyjazny dla naszej

działalności i jedną z pierwszych imprez poświecimy na rzecz 2014 roku, a

zdobyte na niej punkty pozwolą na podsumowanie sezonu 2014 roku i rozdanie

pucharów. Jesteśmy sfederowani w Polskim Związku Motorowym, który ma duże

osiągnięcia. Proszę pamiętać, że w dużej mierze my je tworzyliśmy i czynimy to

nadal. Dalej prowadzić będziemy działania w zakresie popularyzacji sportów

motorowych  i poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Liczymy

na Wasz udział w naszych imprezach. Jest to najlepszy dowód, iż zadowoleni

jesteście z organizowanych przez nas imprez, że popieracie nasze innowacje

jakie wprowadzamy w naszej działalności klubowej, a prowadzić je będziemy

nadal  dla Waszego i naszego dobra. Dziękujemy

i z tymi słowami podziękowania proszę przyjąć także najlepsze życzenia bożonarodzeniowe

i noworoczne.

 

                                                                                                                                                                                                        Prezes

AK STOMIL

                                                                                                                                                                                                         Jerzy

Matelowski

ak stomil


Nasi partnerzy: