wtorek, 26.10.2021r.
Imieniny: Ewarysta, Lucyny, Lutosławy

2015-01-15

Stanowisko do komentarza OKSS Kraków z

dnia 8-01-2015 roku g. 14:08:07 na stronie AK Stomil.

Kolejna informacja OKSS i kolejne

dezinformacje na niekorzyść AK Stomil.

W mailu OKSS z dnia 22.12.2014 roku

nazwanym decyzją jest zapis następującej treści cytuję – „Jednocześnie

przypominam, że ponieważ organizują Państwo imprezę na terenie innego OKSS,

aniżeli Nasz obowiązuje Państwa pkt 1.2 regulaminu ramowego KJS”.

Jeżeli jesteśmy w innym OKSesie więc

po co wabi się nas wydawaniem wizy? My jesteśmy członkiem rzeczywistym Okręgu

Krakowskiego, a nie Naszego. Jesteśmy Polkami i Polakami  w Polsce Południowej. Proszę wziąć pod uwagę

jaką przychylnością  jesteśmy darzeni

przez OKSS w Krakowie. Na marginesie pragnę podać, że nie ma w Polsce żadnych

regulaminów na temat przyznawania wizy. W tym zakresie obowiązuje

Międzynarodowy Kodeks Sportowy  (MKS)

FIA. W dniu 12 marca 2014 roku przewodniczący OKSS przesłał informację mailową

na temat wizy. Kurczowo się jej trzyma, a jest ona niezgodna z MKS, gdyż nie

przestrzega się w niej ogólnych warunków MKS – Art. 2.3.1. Dlatego po raz

kolejny prosimy o sprecyzowanie treści Regulaminu Ramowego KJS pkt 2.6 i 2.7 tak, by moglibyśmy

organizować imprezy zgodnie z pkt 2.7, gdzie Dyrektor imprezy popularnej będzie

przewodniczącym ZSS. Będzie to proste, przejrzyste, niewiele nas kosztowało i

przyciągało do Automobilklubu działaczy i zawodników, gdyż regulacje będą

zachęcały do pracy społecznej. Ostatnio mieliśmy to obiecane na spotkaniu GKSS

w dniu 12 listopada 2014 roku w Łodzi i proszę się z tego wywiązać, a nie pisać,

że coś wyjątkowo decyzją OKSS na jakimś zebraniu jest dla Państwa dopuszczone.

Prosimy to dopuszczać tak ja dla Naszych. Natomiast rozmijanie się z prawdą

wygląda następująco. Pan Oćwieja w swojej informacji z 8.01.2015 roku pisze cytuję – „W regulaminie tym znajdowało się kilka

drobnych błędów związanych z nazewnictwem, nie było informacji o braku

możliwości zdobywania punktów do licencji rajdowej za udział w przedmiotowej

imprezie, niedokładny opis przy charakterystyce, z którego nie wynikało, ile

przejazdów będzie liczonych do klasyfikacji”.

Natomiast we wniosku o wizę wysłanym

do OKSS w Krakowie w dniu 4.12.2014 roku był załączony regulamin ramowy na 2015

rok zatwierdzony przez Zarząd AK Stomil na zebraniu w dniu 3.12.2014 roku,

gdzie napisaliśmy w pkt 18 – Próba sportowa pokonywana będzie trzykrotnie. Do

klasyfikacji końcowej będzie przyjęta suma 3 czasów przejazdów. W pkt 24 –

Start w imprezie nie upoważnia do otrzymania punktów do licencji sportowej.

Wniosek o wizę na IV Dębicką Motoorkiestrę był kompletny i prawidłowy bo  opracowany na podstawie wzorca danego nam

przez GKSS. Na tej podstawie dalej prosimy o zezwolenie na organizację WOŚP,

zgodnie z MKS. Dosyć już tego rozwalania klubów w okręgu krakowskim, w tym

dębickiego, bo jest nie Nasz. Jeśli coś w tym stanowisku jest dla OKSS niejasne,

liczymy na zapytania. Sprawa ciągnie się od czasu przejęcia prze Pana Komisji

Okręgowej. Prosimy decyzje OKSS podawać zgodnie z przepisami Polskiego Kodeksu

Postępowania Administracyjnego.

Prezes AK Stomil Jerzy Matelowski


Nasi partnerzy: