wtorek, 26.10.2021r.
Imieniny: Ewarysta, Lucyny, Lutosławy

2018-02-20

Zarząd Okręgowy PZM w Krakowie wraz z AMK Tarnowskim i AK Krakowskim organizuje w dniu 10.03.2018r. szkolenie teoretyczne oraz egzamin na licencję RN według nowych zasad.
Szkolenie teoretyczne przeznaczone jest dla osób spełniających pkt 3.2.1: Ukończenie, co najmniej 4 imprez KJS, SKJS, TIS (w tym minimum 2 w charakterze kierowcy) lub ukończenie 2 rund RPPST/HRSMP/HRPP jadąc bez pomiaru czasu, na przestrzeni ostatnich dwóch sezonów lub pkt. 8.2: Zawodnicy posiadający certyfikat sportu motocyklowego, którzy na zawodach PPRB na przestrzeni ostatnich dwóch sezonów zostali co najmniej dwukrotnie sklasyfikowani w klasie UTV).

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zarządu Okręgowego PZM w Krakowie przy ul. Tomickiego 4 od godziny 9:00 do 17:00:
Plan szkolenia:
- informacje na temat działania Polskiego Związku Motorowego,
- omówienie obowiązujących regulaminów oraz przepisów FIA,
- informacje o systemie Inside,
- przedstawienie informacji o rodzajach imprez i zawodów sportu samochodowego,
- przypomnienie tablic rajdowych oraz omówienie procedur na pkt. kontrolnych,
- omówienie książki drogowej,
- procedura wypadkowa i raport wypadkowy,
- opis trasy, zapoznanie z trasą.

Uczestnikiem szkolenia może być osoba pełnoletnia (lub która uzyska pełnoletniość w czasie nie dłuższym niż 3 miesiące przed dniem egzaminu). Zaleca się, aby uczestnik przedstawił zaświadczenie lekarskie podpisane przez specjalistę medycyny sportowej o braku przeciwwskazań do uprawiania sportów motorowych w dyscyplinie sport samochodowy oraz zaświadczenie od uprawnionego psychologa o braku w/w przeciwwskazań.

Po szkoleniu o godzinie 17:30 odbędzie się egzamin. Warunkiem przystąpienia jest:
- odbycie części teoretycznej szkolenia,
- spełnienie pkt. 3.2.1 lub 8.2 regulaminu uzyskiwania licencji kierowcy stopnia „RN”

Koszt szkolenia wynosi 300 zł (cena zawiera poczęstunek, obiad oraz materiały szkoleniowe), a egzaminu 250 zł - płatność przed szkoleniem.

Zgłoszenia (formularz zgłoszeniowy) należy wysyłać na adres okss.krakow@pzm.pl lub przesłać na ten adres następujące dane zgłaszającego się: Imię i Nazwisko, Adres zameldowania z kodem pocztowym, tel. kontaktowy i adres e-mail, data i miejsce urodzenia oraz informacje o ilości ukończonych imprez w przeciągu ostatnich dwóch sezonów.
Warunkiem odbycia się szkolenia i egzaminu jest zgłoszenie się minimum 10 osób. Maksymalna ilość zgłoszonych na szkolenie to 30 osób. O kolejności przyjęcia zgłoszeń decyduje data przesłanego kompletnego zgłoszenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 602448673.

Termin poprawkowy zostanie wyznaczony nie wcześniej niż 14 dni po zakończeniu egzaminu.

Szkolenie zostanie przeprowadzony wg. wytycznych zawartych w komunikacie Głównej Komisji Sportu Samochodowego PZM nr 1/2018 z dnia 19.01.2018 r.

Szkolenie będzie prowadzony przez praktyków, doświadczonych instruktorów i sędziów sportowych. 

OKSS Kraków


Nasi partnerzy: