piątek, 28.01.2022r.
Imieniny: Agnieszki, Kariny, Lesława

2012-10-15

Turniej BRD w Jodłowej

Z przyjemnością informujemy, że Stowarzyszenie Automobilklub STOMIL w Dębicy wygrało konkurs ogłoszony przez Zarząd Powiatu Dębickiego, na zorganizowanie imprezy szkoleniowo-konkursowej  dla młodzieży szkolnej z terenu powiatu dębickiego pn.: „Organizacja szkolenia i konkursu propagującego wiedzę o bezpieczeństwie publicznym w ruchu drogowym”.

W imieniu Zarządu Automobilklubu STOMIL, Starosty Powiatu Dębickiego, Dyrektora WORD w Rzeszowie oraz Wójta Gminy Jodłowa  mam przyjemność zaprosić trzyosobowe reprezentacje-drużyny  szkolne wraz z opiekunem szkolnym do udziału  w imprezie szkoleniowo-turniejowej, z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktycznym pokazem ratownictwa medycznego z udziałem wyspecjalizowanych służb ratowniczych, która odbędzie się w dniu 20 października 2012 r. (sobota) na obiektach szkolnych Zespołu Szkół i Zespołu Szkół nr 1 w Jodłowej, gm. Jodłowa.

Turniej organizujemy dla reprezentacji szkolnych w III kategoriach wiekowych tj, na poziomie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego i bezpiecznego poruszania się na drogach publicznych. Przewidujemy udział po 8 szkolnych reprezentacji (3 osobowych wraz z opiekunem) z każdego typu szkół (podstawowe, gimnazjalne i ponad gimnazjalne), z terenu powiatu dębickiego.

Turniej będzie się składał z dwóch etapów:

  • I etap szkoleniowy - dla wszystkich uczestników imprezy. Przeprowadzony będzie przez funkcjonariuszy Policji z Wydziału prewencji i ruchu drogowego oraz Komisarzy sportowych Klubu. W ramach szkolenia uczestnicy zapoznają się przepisami ruchu drogowego oraz wezmą udział  w prezentacji-pokazie udzielania praktycznej, pierwszej pomocy ofiarom wypadku drogowego przygotowanego przez ratowników medycznych Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej oraz SP ZOZ w Dębicy. Czas szkolenia – 45 min i prezentacji - 30 min.
  • II etap konkursowy- będzie składał się z dwóch części.  W pierwszym - odbędzie się test pisemny obejmujący 20 pytań z zakresu przepisów i zasad z prawa o ruchu drogowym. Dla uczestników z grona szkół podstawowych - test jednokrotnego wyboru, dla pozostałych test wielokrotnego wyboru.  W drugim - test sprawnościowy, przejazd rowerami z elementami toru przeszkód oraz poruszania się rowerem na terenie miasteczku ruchu drogowego  z oceną prawidłowego zachowania się w trakcie  przejazdów. Organizator udostępnia i zapewni odpowiednią ilość rowerów m.in. składaki i  rowery do  jazdy górskiej do wyboru przez uczestników konkursu wraz z kaskami.

Zgodnie z regulaminem turnieju, suma punktów uzyskanych z testu pisemnego oraz oceny z testu praktycznego – decyduje o kolejności najlepszych reprezentacji szkolnych oraz w klasyfikacji indywidualnej z poszczególnych typów szkół z terenu powiatu dębickiego (szczegóły w Regulaminie Turnieju BRD – w załączeniu).

Nabór uczestników nastąpi na podstawie zaproszeń do udziału w turnieju skierowanych do wszystkich szkół na terenie powiatu. Kwalifikacja drużyn szkolnych do imprezy odbędzie się na podstawie  formuły - pierwszych w kolejności 8 zgłoszeń, po wstępnej weryfikacji prawidłowych pisemnych zgłoszeń przez Zarząd Klubu.
Nagrody:
W poszczególnych kategoriach typów szkół (klasyfikacja drużynowa) :
I – kategoria szkół podstawowych – miejsca od 1 do 3 – puchary dla szkół
II- kategoria szkół gimnazjalnych – miejsca od 1 do 3 - puchary dla szkół
III- kategoria szkół ponadgimnazjalnych – miejsca od 1 do 3 – puchary dla szkół

W tej kategorii przewidujemy łącznie 9 szt. pucharów oraz 3 puchary dla zwycięzców indywidualnych w poszczególnych kategoriach typów szkół.

Ponadto w klasyfikacji indywidualnej – dla najlepszych uczniów w każdej kategorii – dyplomy uznania. Łącznie – 27 dyplomów (3x3x3) oraz 9 dyplomów (3x3) dla miejsc 1 do 3 w klasyfikacji generalnej.

Po części eliminacji pisemnych, przewidujemy posiłek regeneracyjny dla wszystkich uczestników turnieju, opiekunów, gości oraz organizatorów oraz poczęstunek gorącymi napojami.

W ostatniej części imprezy-konkursu Starosta Dębicki, Dyrektor WORD w Rzeszowie, Wójt Gminy Jodłowa, Komendant Powiatowy Policji oraz Prezes Klubu dokonają wręczenia wyróżnień dla najlepszych ekip/drużyn oraz indywidualnych zawodników z poszczególnych kategorii.

Na zgłoszenie drużyny na załączonym formularzu oczekujemy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 października 2012 r. Zgłoszenia prosimy kierować pocztą na adres klubu:
Automobilklub „STOMIL” w Dębicy
ul. Kochanowskiego 5
39-200 Dębica

S

Do pobrania:

regulamin_turnieju_brd2012.doc
program_turnieju.doc
karta_zgloszenia_brd2012.doc
wyniki_podstawowe.xls
wyniki_gimnazjum.xls
wyniki_ponadgimnazjalne.xls

Nasi partnerzy: